जीवित नदी

Posted by Omkar Ganu on December 12, 2017
0
Category: River Blog
*जीवित नदी* नाव ऐकलं आणि मनात आलं की काय काम आहे नक्की.. काय करतात ही झपाटलेली लोकं ? हे वेड यांना कसं झपाटून टाकतं ? प्रवाहाविरुद्ध पोहायची कल्पना आणि ताकद येते कुठून ? म्हणून या नदी पात्रातील फेरीत भाग घ्यायचं नक्की केलं.. ज्या नदीच्या काठावर आपलं पुणे शहर वसलं त्या नदी बद्दल आपल्याला किती माहिती आहे त्याची पण शहानिशा करायची होती.. आणि खरोखर काहीच माहिती नाही याची जाणीव फारच उदास करणारी होती.. नुसतं पुणेकर म्हणून

Green Heroes: Felicitation of Jeevitnadi Living River Foundation

Posted by Omkar Ganu on December 10, 2017
Comments Off on Green Heroes: Felicitation of Jeevitnadi Living River Foundation
Category: River Blog
Green Heroes: Felicitation of Jeevitnadi Living River Foundation by TERI (The Energy Research Institute) & US Consulate 25th April 2017- Award  Ceremony at Hyatt Regency, Mumbai by Shailaja Deshpande, Jeevitnadi – Living River Foundation Thank You TERI, Thank you US Consulate for making us special. I was amazed and very pleasantly surprised to see Abhishek Bachchan gracing the occasion on dot time. I hardly watch movies( any movies, I mean ), nor I am a