<span class="hpt_headertitle">Ekla Chalo re</span>
Ulhas river Karjat Mukund Bhagwat

Ekla Chalo re

Mr. Mukund Bhagwat contacted us with intent of starting “Adopt a river stretch” for Ulhas river at Karjat. We suggested he create a group of people and begin the work.

Instead of waiting for the group to be formed and then starting the work, Mr. Bhagwat decided to start the work, alone. And as Majrooh Sultanpuri so aptly quoted, “मैं अकेला ही चला था..मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया”. Today, he has a team of determined and passionate river warriors with him.

His work is a source of inspiration for us.

Read this blog by Mr. Bhagwat under “Adopt a River Stretch” series to understand his journey, which we are sure, will inspire many.

  एकला चालोरे

व्यवसाय निवृत्ती घेतली, आणि मन विदीर्ण झाले. जी सगळ्यांची अवस्था होते तसेच असावे असे वाटले.
 
व्यवसाय काही केल्या  डोक्यातून जात नव्हता. या एका गोष्टीकडून लक्ष वळवून दुसरीकडे मन गुंतले पाहिजे, त्यासाठी काहीतरी असे काम करावे जे आपल्या जीवनाचे ध्येय असेल.
 
दरम्यान कधीतरी एकदा उल्हास नदी वरील जलपर्णी कडे सहज लक्ष गेले आणि नदी स्वछ्तेचा विचार मनात आला. कोणा न कोणा जवळ हा विषयी काढत होतो  परंतु थोडयाश्या चर्चे नंतर यावर काहीच होत नव्हते.  सरते शेवटी एका पहाटे नदीकिनारी एकटाच गेलो आणि कामास सुरवात केली.  मग मात्र लगेच दोन तीन दिवसांनी एक जण आला, दुसरा आला. अश्याप्रकारेआमचे उल्हासनदी स्वच्छता अभियान   सुरु झाले.
Mukund Bhagwat

पण तीनचार पेक्षा जास्त संख्या वाढत नव्हती. असे  असले तरी  कामात सातत्य असल्याने मे महिन्या पर्यंत दोन्ही घाटालगत असलेली सम्पूर्ण जलपर्णी काढली उल्हास नदी स्वच्छता तर झाली, आता काय करायचे तर आम्ही ठरवले चला नदी किनारे  व दोन्ही घाट स्वच्छ करूया. काम अवघड होते पण हेही काम हळू हळू   मार्गी लागले.

याच दरम्यान 26 मे 2019 रोजी आमच्या  टीमने वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम  हाती घेतला. सोबतीला कर्जत मधील मेडिकल असोशियन, ज्येष्ठ नागरिक संस्था इत्यादी संस्थेचे लोक होते. वीस पंचवीस झाडे लावली गेली. वृक्ष संवर्धनासाठी काही नवीन माणसे जोडली गेली. काही दूर ही  झाली. 
 
पण असे तरं होणारच असे गृहीत धरून आमचे काम दरोरोज होतच आहे. 
 
वृक्ष संवर्धनात सुरवाती पासून अनेक  संकटे येत आहेत अजूनही येत असतात. पण आमच्या  टीम मधे दोन माणसे,  खंबीर पणे काम करीत आहेत  त्या मुळे सर्व संकटावर मात करता येते. 
 
झाडे 26 मे रोजी लावली.जून मधे पावसाळा आला. 
सालाबादप्रमाणे 2019 ला पण नदीचे पाणी किनाऱ्या लगतच्या काँक्रीट धक्यापर्यंत आले, थोडक्यात पूर सदृश्य स्तिथी होती. परिणामस्वरूप सर्व झाडे पाच सहा तास पाण्यात होती. आणि म्हंणून यातील बरीचशी झाडे भुई सपाट झाली. पण त्यातल्या त्यात चांगली गोष्ट म्हणजे, कोणतेही झाड वाहून गेले नाही. दुसऱ्या दिवशी परत ही झाडे आम्ही उभी केली. असे एकदा नव्हे तर तीनदा घडले. तरी देखील आम्ही हार मानली नाही. 
 
तद नंतर एकदा,  कुठून तरी या ठिकाणी एक बैल आला व त्याला या जागेतून बाहेर पडता येईन दोन ती दिवस त्याचे येथेच वास्तव्य  होते. या तीन दिवसात त्याने झाडांचे भरपूर नुकसान केले. तीन दिवसानंतर एका शेतकऱ्याची मदत घेऊन या बैलाला बाहेर काढण्यात यश आले.हे सर्व झाले तर परवाच्या निसर्ग वादळात कदंबाचे,झाड भुईसपाट झाले. हे झाड या एका वर्षात चांगले पंधरा सोळा फूट उंच झाले आहे. होय आम्ही आहे असे अभिमानाने म्हणू  शकतो. कारण लगेच दुसऱ्या दिवशी हे झाड टेकू लावून उभे केले. आज या घटनेस नऊ दहा दिवस झाले, झाड व्यवस्तिथ आहे. आता पावसाळा आला आहे आमची टीम सज्ज आहे येणाऱ्या संकटाला तोंड द्यायला. 
Kadamb plant, Ulhas river, Karjat Mukund Bhagwat

या सर्व प्रवासात आमच्या टीमने अजून एक धाडस केले ते म्हणजे उल्हासनदीचा उगम जो लोणावळा येथील तुंगार्ली  जलाशयातून होतो तेथून ते कोंडाणा गाव येथ  पर्यंत चक्क नदी पात्रातून डोंगर दरीतून पायी प्रवास केला. दरी उतरल्यावर एका ठिकाणी नदीचे जल अत्यंत “निर्मल” आहे असे आम्हास  आढळून आले, त्याच क्षणी सर्वांनी आपापल्या ओंजळीत हे निर्मल जल भरून या जलाने आमची तहान भागवली.  परत एकदा हेच निर्मल जल हातात घेऊन आम्ही आमच्या अभियानाचे नाव उल्हासनदी निर्मल जल अभियान असे नक्की केले.    

Mukund Bhagwat, Ulhas Nadi Swachhta Abhiyan, Karjat

Mukund Bhagwat

Leave a Reply

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of