Punyache Pani #4

पुण्याचं पाणी #४ मागील भागात धरणे 100% भरूनही उन्हाळ्यात पाण्याची रडारड का होते हा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाकडे जाण्याआधी, वितरण व्यवस्थेतील गळतीचे पाण्याच्या नासाडीपलिकडील काही आणखी गंभीर परिणाम…

Continue Reading Punyache Pani #4

Punyache Pani #3

पुण्याच पाणी (#३) मागील पोस्ट मध्ये विचारलेले प्रश्न - पुण्याला दर माणशी दर दिवशी किती पाणीपुरवठा होतो? पुणेकर जास्त पाणी वापरतात (का नासतात?) हे सर्रास केल जाणार विधान तुम्हाला बरोबर…

Continue Reading Punyache Pani #3

Punyache Pani #2

पुण्याच पाणी (#२) मागील पोस्ट मध्ये विचारलेले प्रश्न - आपण पुणेकर नक्की कोणत्या नदीचे पाणी पितो? मुळा कि मुठा? पुण्यात किती नद्या आहेत? पुण्याला पाणीपुरवठा करणारी कोणती धरणे आहेत? ती…

Continue Reading Punyache Pani #2

Punyache Pani #1

पुण्याच पाणी (#१) पुणेरी माणसाचा स्वभाव असा का? कारण तो मुळा-मुठा नदीचे पाणी पितो.त्यामुळे कोणत्याही विषयाचा ‘मुळा’पासून अभ्यास करण्याची सवय आणि त्यामुळे भूमिकेत आलेला आड’मुठे’पणा ! मी स्वतः पक्का पुणेरी…

Continue Reading Punyache Pani #1