Nirmalya Management at Home
NIrmalya deposited in the river

Nirmalya Management at Home

घरच्या निर्माल्याचे व्यवस्थापन भारतीय हिंदु संस्कृतीत दररोजच्या देवपूजेला अनन्यसधारण महत्व दिले गेले आहे. अनेक कुटुंबीयांमध्ये रोज पहाटे सूर्योदयानंतर स्नान-संध्यादि कर्मे उरकल्यावर देवघरातील देवांना शुद्ध पाणी व दुधाने स्नान घालून, ताजी…

Continue Reading Nirmalya Management at Home