No Alternative to Homework

जीवितनदीला सुरुवात झाली आणि जाणवले आपल्याला आपल्या नदीबद्दल किती कमी माहिती आहे. किम्बहुना ज्या शहरात लहानाचे मोठे झालो त्या शहराचीही ओळख फारच वरवरची आहे. आपण शहरात राहतो असे म्हणतो, पण…

Continue Reading No Alternative to Homework

Passion First

"The best in art and life comes from a center - something urgent and powerful, an idea or emotion that insists on its being. From that insistence, a shape emerges…

Continue Reading Passion First

aadhee beej ekale

Take first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step. - Martin Luther King Jr. पुण्यात पर्यावरणतज्ञ श्री. प्रकाश गोळे ह्यांच्या इकॉलॉजिकल…

Continue Reading aadhee beej ekale

एकटे एकत्र आले ब्लॉग सिरीज

“एकटे एकत्र आले” ब्लॉग सिरीजची सुरुवात जानेवारी 2014 ला जीवितनदीची सुरुवात झाली. ह्यावर्षी म्हणजे 2019 ला, त्या गोष्टीला 5 वर्षे पूर्ण झाली. आमचे अनुभव सगळ्यांपर्यंत पोहोचवणे, ह्याच प्रवासाला निघालेल्या अनेक…

Continue Reading एकटे एकत्र आले ब्लॉग सिरीज