Punyache Pani #4

पुण्याचं पाणी #४ मागील भागात धरणे 100% भरूनही उन्हाळ्यात पाण्याची रडारड का होते हा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाकडे जाण्याआधी, वितरण व्यवस्थेतील गळतीचे पाण्याच्या नासाडीपलिकडील काही आणखी गंभीर परिणाम…

Continue Reading

Punyache Pani #3

पुण्याच पाणी (#३) मागील पोस्ट मध्ये विचारलेले प्रश्न - पुण्याला दर माणशी दर दिवशी किती पाणीपुरवठा होतो? पुणेकर जास्त पाणी वापरतात (का नासतात?) हे सर्रास केल जाणार विधान तुम्हाला बरोबर…

Continue Reading

Punyache Pani #2

पुण्याच पाणी (#२) मागील पोस्ट मध्ये विचारलेले प्रश्न - आपण पुणेकर नक्की कोणत्या नदीचे पाणी पितो? मुळा कि मुठा? पुण्यात किती नद्या आहेत? पुण्याला पाणीपुरवठा करणारी कोणती धरणे आहेत? ती…

Continue Reading

Punyache Pani #1

पुण्याच पाणी (#१) पुणेरी माणसाचा स्वभाव असा का? कारण तो मुळा-मुठा नदीचे पाणी पितो.त्यामुळे कोणत्याही विषयाचा ‘मुळा’पासून अभ्यास करण्याची सवय आणि त्यामुळे भूमिकेत आलेला आड’मुठे’पणा ! मी स्वतः पक्का पुणेरी…

Continue Reading

Need for new strategy

आता एक निश्चित झाले की केवळ नदी संवर्धन आराखडा तयार करणे पुरेसे नाही. तो आराखडा अमलात येण्यासाठी नदीला प्रशासनाच्या नजरेत प्राधान्य मिळाले पाहिजे. प्रशासनाच्या योजनेत नदीला तेंव्हाच प्राधान्य मिळेल, जेंव्हा…

Continue Reading
Close Menu